TÜRKÇE     ENGLISH
Bizi Facebook'tan takip edin   Bizi İnstagram'dan takip edin

MİRAS HUKUKU

 

Ülkemizin en temel hukuki uyuşmazlıklarından olan, nitelikli tecrübe gerektiren bu dalda ofisimiz, engin bir birikime sahiptir. Muris muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları, yasal mirasçılar ve miras payları, saklı pay, tenkis, reddi miras ve reddin iptali, feragat, ıskat, vasiyetname, veraset ilamı ve tereke, tasarruf nisabı ve sağlar arası işlemler, ölüme bağlı tasarruflar ve iptal davaları, bu alanda başlıca uzmanlık konularımızdır. Ofisimiz, mirasın hak ve adalet kuralları içerisinde bölüştürülmesine aracılık etme adına hakkaniyetli bir şekilde çalışmaktadır.