TÜRKÇE     ENGLISH
Bizi Facebook'tan takip edin   Bizi İnstagram'dan takip edin

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

Büromuz, icra ceza, iflas ve iflasın ertelenmesi, ihalenin feshi, ihtiyati haciz, itiraz ve itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat, tasarrufun iptali davaları ile ilamlı ve ilamsız takipler ile kira alacağına ve kambiyo senetlerine dayalı icra takiplerinin tahsilata yönelik tüm aşamaları, menkul ve gayrimenkul satışları, ipotekli taşınmazların ve rehinli menkullerin paraya çevrilmesi anlamındaki tüm süreçleri titizlikle takip etmekte ve bu konularda müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda, müvekkillerimizin TMSF Kurumu ile süre gelen işlemleri de aktif bir şekilde yürütülmektedir.